PENGUMUMAN TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020